Zaposleni

Rukovodilac finansijsko-računovodstvenih poslova
Sofija Todorovski

Rukovodilac pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova
Božidar Dingarac

Rukovodilac poslova akreditacije
Ana Marjanović

Koordinator pravnih poslova u procesu akreditacije
Zoran Krčmar

Koordinator digitalnih procesa u akreditaciji
Nikola Živković

Administrator podrške korisnicima informacionih sistema i tehnologija
Marin Milojević

Samostalni stručno-tehnički saradnici za akreditaciju
Aleksandra Ljutovac
Miroslav Đalović
Tanja Ristić

Diplomirani ekonomista zadužen za finansijsko-računovodstvene poslove
Sanja Čović

Službenik za međunarodnu saradnju
Jovana Emilia Knežević

Poslovni sekretar
Jadranka Sušić

Vozač putničkog vozila
Milan Ninić