Dragana Stamenović – Pančić

Dragana Stamenović – Pančić rođena je 05.05.1969. godine u Pirotu. Osnovnu i srednju školu završila je u Pirotu. Diplomirala je na fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, 1996. godine.

Po završetku studija stupila je u radni odnos u akcionarskom društvu „Tigar“ u Pirotu.

Prethodnih dvadeset i šest godina praktičnog radnog iskustva provela je radeći u gumarskoj industriji na različitim pozicijama – radnim mestima.

Od 2014. godine obavlja poslove Rukovodioca službe kvaliteta privrednog društva Tigar a.d.

Radila na projektovanju i uvođenju standarda, tehnologija i rešenja za poboljšanje efikasnosti proizvodnih procesa i unapređenja kvaliteta kao i na poslovima modelovanja, uvođenja i održavanja integrisanih sistema menadžmenta u skladu sa potrebama poslovnog sistema i zahtevima serije prethodnih i relevantnih standarda ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC17020, SA 8000 kao i ostalih standarda u vezi kvaliteta procesa, proizvoda i usaglašenosti uopšte.

Vodila je projekat akreditacije tela za ocenjivanje usaglašenosti – kontrolnog tela kod Akreditacionog tela Republike Srbije, projekat implementacije i sertifikacije prema zahtevima standarda ISO/IEC 27001, učestvovala u projektovanju proizvodnih sistema, vršila implementaciju standarda GS1 sistema, vodi postupak ocenjivanja usaglašenosti gotovog proizvoda preko treće strane, bila je član tima kod projektovanja i građenja objekta sa aspekta zaštite životne sredine i izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu. U radnim jedinicama kompanije Tigar a.d. implementirala je, održava i upravlja standardima odbrane Republike Srbije (SORS).

Vodeći je (interni i eksterni) ocenjivač za standarde ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001,ISO/IEC17020 i SA 8000.

U toku dosadašnjeg rada u kompaniji „Tigar“, više puta je nagrađivana za postignute rezultate u radu. Pored navedenih poslova koje obavlja, član je i učestvuje u radu stručnih tela i udruženja za pitanja standardizacije i akreditacije.