Održana 29. sednica KAPK

Dvadeset deveta sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta održana je 21. februara 2023. godine.

Na Sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih studijskih programa:

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Univerzitet u Kragujevcu – Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Vrnjačka Banja

  • MAS – Zdravstveni turizam, za upis 25 studenata u sedištu ustanove

Polje prirodno-matematičkih nauka

1. Univerzitet u Novom Sadu – Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad

  • MAS – Master profesor biologije, za upis 40 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet ,,Union – Nikola Tesla”, Beograd

  • OAS – Zaštita životne sredine, za upis 50 studenata u sedištu ustanove
  • MAS – Zaštita životne sredine, za upis 15 studenata u sedištu ustanove

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.