Održana 32. sednica KAPK

Trideset druga sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta održana je 14. marta 2023. godine.

Na Sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih studijskih programa:

IMT studije

1. Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet, Beograd i Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka, Beograd

  • MAS – Menadžment u sistemu zdravstvene zaštite, za upis 36 studenata u sedištu ustanove (zajednički studijski program)

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Univerzitet u Nišu – Filozofski fakultet, Niš

  • MAS – Francuski jezik i književnost, za upis 15 studenata u sedištu ustanove

Polje tehničko-tehnoloških nauka

1. Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd

  • OSS – Zaštita životne sredine, za upis 60 studenata u sedištu ustanove
  • OSS – Bezbednost i zdravlje na radu, za upis 100 studenata u sedištu ustanove
  • MSS – Inženjerstvo zaštite, za upis 48 studenata u sedištu ustanove

Polje prirodno-matematičkih nauka

1. Univerzitet Metropolitan – Fakultet za primenjenu ekologiju ,,FUTURA”, Beograd

  • MAS – Ekonomija životne sredine i klimatske promene, za upis 15 studenata u sedištu ustanove

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.