Генерална скупштина ENQA у Даблину (2023)

В. д. директора НАТ-а проф. др Ана Шијачки и секретар НАТ-а Јанко Балшић учествовали су на Генералној скупштини ENQA у Даблину, одржаној од 26. до 27. октобра 2023. године.

Скупштина је организована у сарадњи са ирском агенцијом QQI (Quality and Qualifications Ireland), у просторијама конференцијског центра „Croke Park” и укључила је преко 140 делегата.

Учесници су првог дана имали прилику да се у пленарном делу упознају са најновијим развојем политика у области признавања квалификација (Конвенција о глобалном признавању и улога Европске комисије), са освртом на праксу, односно истраживање практичних веза између обезбеђења квалитета и признавања. Након тога, пуноправни чланови ENQA приступили су гласању за избор чланова Одбора и потпредседника ENQA.

Други дан био је посвећен издвојеним сесијама (Breakout sessions) које су укључиле следеће теме: Академски интегритет: резултати радне групе ENQA, Радионица о поруци ENQA Министарској конференцији Болоњског процеса 2024. године, Радионица о будућности  Европских стандарда и смерница (ESG) и Фокус група о методологији евалуације „ENQA’s targeted review”.

Истакнут је значај наредне Министарске конференције Болоњског процеса, која ће се одржати 2024. године у Тирани, имајући у виду да ће се на тој конференцији говорити о достигнућима Болоњског процеса и одредити стратешки правац за наредни период у оквиру Европског простора високог образовања.

В. д. директора НАТ-а и секретар НАТ-а активно су учествовали у споменутим радионицама, нарочито у контексту будућег развоја ESG-а, где су, заједно са неколико колега из других европских агенција, указали на изазове у вези са имплементацијом појединих стандарда (посебно у вези са ESG 3.4, стандардом који се тиче тематских анализа).