Састанак Заједничке комисије за признавање академских квалификација одржан 23. и 24. новембра 2023. у Скопљу

По закључцима Заједничке комисије за признавање академских квалификација 22. септембра 2023. године, први састанак Заједничке комисије за академске квалификације одржан је 22. и 23. новембра 2023. године у Скопљу, Северна Македонија. Влада Републике Србије именовала је чланове Заједничке комисије српске стране у следећем саставу: једног члана из ENIC/NARIC центра (организационе јединице Агенције за квалификације), једног члана из Министарства просвете и једног члана из Националног тела за акредитацију и осигурање квалитета у високом образовању (НАТ).

У првом делу састанка разговарало се о тренутном стању, корацима који су пред нама и спремности релевантних институција да имплементирају Споразум о међусобном признавању академских квалификација и идентификују потенцијалне изазове.

На следећем састанку разговарало се о 12-месечном плану рада, броју састанака, извештавању, институционалној сарадњи итд.

Чланови Заједничке комисије (све стране) постигли су договор о томе како и у ком облику слати листе акредитованих јавних универзитета и високих школа, у складу са Споразумом о признавању академских квалификација, ратификованом у четири парламента економија потписница.

Представници ENIC/NARIC канцеларија су 23. новембра разговарали о наредним корацима у формирању заједничке базе података – РРД. ENIC/NARIC центри из Албаније и Србије имали су своје ИТ стручњаке на лицу места – како би разговарали о модалитетима повезивања РРД-а са њиховим постојећим базама података, како је претходно договорено. Такође, другог дана одржани су појединачни састанци ENIC/NARIC канцеларија са специјалистом за РРД.