Форум ENQA у Тбилисију

Секретар НАТ-а Јанко Балшић представљао је НАТ на Форуму Европске асоцијације за обезбеђење квалитета у високом образовању (European Association for Quality Assurance in Higher Education – ENQA), под називом ENQA Members’ Forum QA in the EHEA: linking policy and practice, у Тбилисију (Република Грузија) од 19. до 21. априла 2023. године. Домаћин Форума био је Национални центар за унапређење квалитета образовања (National Center for Educational Quality Enhancement (NCEQE), грузијска агенција надлежна за високо образовање.

На Форуму су представљени резултати анкете QA Fit for the Future коју је ENQA спровела крајем 2022. и почетком 2023. године у склопу пројекта QA-FIT, у којој је учествовало 76 европских агенција из 49 држава (укључујући и НАТ). Агенције су у анкети одговарале на питања о активностима обезбеђења квалитета које спроводе, где је акценат стављен на ESG стандарде (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, 2015) и неопходност њихове ревизије. Након опсежне дискусије закључено је да ENQA треба да спроведе детаљније анализе и посвети пажњу контрадикторним закључцима изведеним на основу резултата анкете.

У оквиру секције Breakout sessions, секретар НАТ-а је, од неколико понуђених сесија, изабрао да учествује у сесији под називом Digital transformation and enhancement of QA procedures Agencies, где су наше колеге из агенције NAKVIS (Словенија) представиле креирање и унапређење сопствених интерних информационих система са циљем повећања ефикасности и адекватног коришћења података (интеграција дигиталних алата), као и бољег управљања аналитиком и напредније комуникације са заинтересованим странама, што је довело до побољшања постојећих процедура обезбеђења квалитета у овој агенцији. Примећено је да су примери добре праксе NAKVIS-а у контексту информационих технологија и аналитике у области обезбеђења квалитета међу водећим у Европи.

Посебно су се издвојили разговори представника заинтересованих страна у Европском простору високог образовања (EUA, ESU, EURASHE, EQAR) о резултатима паралелног QA-FIT мапирања спроведеног са европским високошколским установама, студентима и владама, где су истакнуте области узајамног приближавања (конвергенције) и удаљавања (дивергенције). Било је речи и о доприносу ENQA Болоњском процесу и кључним питањима која ће бити детаљно разматрана на следећој министарској конференцији која ће се одржати 2024. године у Тирани.

Другог дана Форума одржана је и Генерална скупштина ENQA у оквиру које су пуноправни чланови ове асоцијације гласали о избору новог члана Одбора ENQA и новог благајника, као и о усвајању финансијског извештаја. Такође, одржане су и тематске постер-сесије (Thematic poster sessions) на којима је изложена пракса појединих чланова ENQA у вези са побољшањем постојећег система спољашњег обезбеђења квалитета и у том смислу превазилажења ЕСГ-а (going beyond the ESG).