Одржана 38. седница КАПК

Тридесет осма седница Комисије за акредитацију и проверу квалитета одржана је 9. маја 2023. године.

На Седници, Комисија за акредитацију и проверу квалитета донела је одлуке о акредитацији следећих студијских програма:

Поље друштвено-хуманистичких наука

1. Универзитет у Новом Саду – Факултет спорта и физичког васпитања, Нови Сад

  • ОАС – Дипломирани професор физичког васпитања и спорта, за упис 200 студената у седишту установе
  • МАС – Мастер професор физичког васпитања и спорта, за упис 150 студената у седишту установе

2. Универзитет Алфа БК, Београд

  • ОАС – Англистика, за упис 50 студената у седишту установе
  • МАС – Англистика, за упис 25 студената у седишту установе

Поље техничко-технолошких наука

1. Универзитет Метрополитан, Београд

  • МАС – Интелигентни и напредни софтверски системи, за извођење на српском и енглеском језику, за упис 32 студента у седишту установе
  • МАС – Информационе технологије и системи, за извођење на српском и енглеском језику, за упис 32 студента у седишту установе

Поље медицинских наука

1. Топличка академија струковних студија – Одсек за медицинске студије Прокупље

  • ОСС – Струковна медицинска сестра, за упис 88 студената у седишту установе

Напомена: У циљу издавања уверења о акредитацији, високошколска установа мора електронским путем на адресу office@nat.rs да поднесе захтев за издавање рачуна за плаћање накнаде за издавање уверења о акредитацији или да достави доказ о уплати накнаде за издавање уверења о акредитацији.