Одржана 39. седница КАПК

Тридесет девета седница Комисије за акредитацију и проверу квалитета одржана је 16. маја 2023. године.

На Седници, Комисија за акредитацију и проверу квалитета донела је одлуке о акредитацији следећих студијских програма:

Поље медицинских наука

1. Академија техничких струковних студија Београд

  • ОСС – Здравствена нега, за упис 60 студената у седишту установе

2. Универзитет Привредна академија – Фармацеутски Факултет, Нови Сад

  • ОСС – Здравствена нега, проширење акредитације за извођење наставе и на енглеском језику

Напомена: У циљу издавања уверења о акредитацији, високошколска установа мора електронским путем на адресу office@nat.rs да поднесе захтев за издавање рачуна за плаћање накнаде за издавање уверења о акредитацији или да достави доказ о уплати накнаде за издавање уверења о акредитацији.