Одржана 40. седница КАПК

Четрдесета седница Комисије за акредитацију и проверу квалитета одржана је 24. маја 2023. године.

На Седници, Комисија за акредитацију и проверу квалитета донела је одлуке о акредитацији следећих студијских програма:

Поље друштвено-хуманистичких наука

1. Универзитет у Београду – Филолошки факултет, Београд

  • MАС – Превођење, за упис 50 студената у седишту установе

Поље уметности

1. Универзитет у Крагујевцу – Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац

  • ОАС – Унутрашња архитектура, за упис 13 студената у седишту установе
  • МАС – Унутрашња архитектура, за упис 10 студената у седишту установе

Поље природно-математичких наука

1. Универзитет у Београду – Биолошки факултет, Београд

  • ОАС – Биологија, за упис 110 студената у седишту установе
  • ОАС – Молекуларна биологија и физиологија, за упис 80 студената у седишту установе
  • ОАС – Екологија и заштита животне средине, за упис 40 студената у седишту установе
  • МАС – Биологија (са 14 модула), за упис 80 студената у седишту установе
  • МАС – Молекуларна биологија и физиологија (са 13 модула), за упис 60 студената у седишту установе
  • МАС – Екологија и заштита животне средине, за упис 40 студената у седишту установе
  • МАС – Професор биологије, за упис 20 студената у седишту установе

Напомена: У циљу издавања уверења о акредитацији, високошколска установа мора електронским путем на адресу office@nat.rs да поднесе захтев за издавање рачуна за плаћање накнаде за издавање уверења о акредитацији или да достави доказ о уплати накнаде за издавање уверења о акредитацији.