Održana 39. sednica KAPK

Trideset deveta sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta održana je 16. maja 2023. godine.

Na Sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih studijskih programa:

Polje medicinskih nauka

1. Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd

  • OSS – Zdravstvena nega, za upis 60 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet Privredna akademija – Farmaceutski Fakultet, Novi Sad

  • OSS – Zdravstvena nega, proširenje akreditacije za izvođenje nastave i na engleskom jeziku

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.