Održana 38. sednica KAPK

Trideset osma sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta održana je 9. maja 2023. godine.

Na Sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih studijskih programa:

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Univerzitet u Novom Sadu – Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad

  • OAS – Diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta, za upis 200 studenata u sedištu ustanove
  • MAS – Master profesor fizičkog vaspitanja i sporta, za upis 150 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet Alfa BK, Beograd

  • OAS – Anglistika, za upis 50 studenata u sedištu ustanove
  • MAS – Anglistika, za upis 25 studenata u sedištu ustanove

Polje tehničko-tehnoloških nauka

1. Univerzitet Metropolitan, Beograd

  • MAS – Inteligentni i napredni softverski sistemi, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 32 studenta u sedištu ustanove
  • MAS – Informacione tehnologije i sistemi, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 32 studenta u sedištu ustanove

Polje medicinskih nauka

1. Toplička akademija strukovnih studija – Odsek za medicinske studije Prokuplje

  • OSS – Strukovna medicinska sestra, za upis 88 studenata u sedištu ustanove

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.