Održana 40. sednica KAPK

Četrdeseta sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta održana je 24. maja 2023. godine.

Na Sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih studijskih programa:

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Univerzitet u Beogradu – Filološki fakultet, Beograd

  • MAS – Prevođenje, za upis 50 studenata u sedištu ustanove

Polje umetnosti

1. Univerzitet u Kragujevcu – Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac

  • OAS – Unutrašnja arhitektura, za upis 13 studenata u sedištu ustanove
  • MAS – Unutrašnja arhitektura, za upis 10 studenata u sedištu ustanove

Polje prirodno-matematičkih nauka

1. Univerzitet u Beogradu – Biološki fakultet, Beograd

  • OAS – Biologija, za upis 110 studenata u sedištu ustanove
  • OAS – Molekularna biologija i fiziologija, za upis 80 studenata u sedištu ustanove
  • OAS – Ekologija i zaštita životne sredine, za upis 40 studenata u sedištu ustanove
  • MAS – Biologija (sa 14 modula), za upis 80 studenata u sedištu ustanove
  • MAS – Molekularna biologija i fiziologija (sa 13 modula), za upis 60 studenata u sedištu ustanove
  • MAS – Ekologija i zaštita životne sredine, za upis 40 studenata u sedištu ustanove
  • MAS – Profesor biologije, za upis 20 studenata u sedištu ustanove

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.