Одржана 37. седница КАПК

Тридесет седма седница Комисије за акредитацију и проверу квалитета одржана је 25. априла 2023. године.

На Седници, Комисија за акредитацију и проверу квалитета донела је одлуке о акредитацији следећих установа и студијских програма:

Установе:

1. Топличка академија струковних студија

Студијски програми:

ИМТ студије

1. Академија техничких струковних студија Београд

 • ОСС – Дизајн корисничког интерфејса и искуства, за упис 80 студената у седишту установе

Поље друштвено-хуманистичких наука

1. Академија струковних студија Јужна Србија – Одсек Висока школа за васпитаче Бујановац

 • MСС – Струковни мастер васпитач, за упис 25 студената у седишту установе

2. Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици – Правни факултет, Косовскa Митровицa – Јединица ван седишта установе, Врање

 • MАС – Право – општи смер, за упис 50 студената у јединици ван седишта установе

Поље техничко-технолошких наука

1. Универзитет Метрополитан, Београд

 • ОАС – Информационе технологије, за упис 40 студената у седишту установе
 • ОАС – Информационе технологије (студије на даљину), за упис 32 студента у седишту установе
 • ОАС – Софтверско инжењерство (са модулом по дуалном моделу студија), за упис 40 студената у седишту установе
 • ОАС – Софтверско инжењерство (студије на даљину), за упис 40 студената у седишту установе

2. Универзитет Метрополитан, Београд – Јединица ван седишта установе, Ниш

 • ОАС – Информационе технологије, за упис 40 студената у јединици ван седишта установе
 • ОАС – Софтверско инжењерство, за упис 60 студената у јединици ван седишта установе

3. Државни универзитет у Новом Пазару

 • ИАС – Архитектура, за упис 60 студената у седишту установе

4. Академија струковних студија косовско метохијска – Одсек Звечан

 • ОСС – Заштита од пожара, за упис 50 студената у седишту установе

5. Универзитет у Нишу – Електронски факултет, Ниш

 • ОАС – Електротехника и рачунарство, промена броја студената (повећање са 540 на 600)

Поље медицинских наука

1. Универзитет у Крагујевцу – Факултет медицинских наука, Крагујевац

 • ИАС – Медицина, за извођење на српском и енглеском језику, за упис 147 студената у седишту установе

2. Висока струковна школа – Интернационални центар за професионалне студије (ИЦЕПС), Београд

 • ОСС – Физиотерапија, промена броја студената (повећање са 33 на 88)

3. Висока струковна школа – Интернационални центар за професионалне студије (ИЦЕПС), Београд – Јединица ван седишта, Јагодина

 • ОСС – Здравствена нега, промена броја студената (повећање са 88 на 130)

Поље уметности

1. Универзитет уметности у Београду – Факултет драмских уметности, Београд

 • ОАС – Позоришна режија, за упис 5 студената у седишту установе
 • ОАС – Снимање и дизајн звука, за упис 10 студената у седишту установе

Поље природно-математичких наука

1. Универзитет у Крагујевцу – Природно-математички факултет, Крагујевац

 • МАС – Математика (са 3 модула), за упис 30 студената у седишту установе

Напомена: У циљу издавања уверења о акредитацији, високошколска установа мора електронским путем на адресу office@nat.rs да поднесе захтев за издавање рачуна за плаћање накнаде за издавање уверења о акредитацији или да достави доказ о уплати накнаде за издавање уверења о акредитацији.