Сарадња НАТ са Knowledge Innovation Center у оквиру пројекта External Evaluation of Quality Assurance Systems Against ESG in the Western Balkans

Regional Council for Cooperation (RCC) и Knowledge and Innovation Center (KIC) реализују пројекат External Evaluation of Quality Assurance Systems Against ESG in the Western Balkans, који има за циљ помоћ агенцијама на Балкану које нису пуноправне чланице European Association for Quality Assurance in Higher Education – ENQA (Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Албанија Косово*….) у анализи стања у систему квалитета високог образовања.

У оквиру наведеног пројекта, Панел у саставу: Fernando Miguel Galan Palomares, експерт за високо образовање из Шпаније; Aleksandar  Šušnjar, експерт за високо образовање из Ријеке и Nik Heerens, есперт за високо образовање из Белгије, је 1. и 2. октобра 2020. године обавио разговоре са  Директором, Управним одбором и Комисијом за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Националног акредитационог тела – НАТ, као и представницима релевантних институција надлежних за високо образовање у Србији, Националног савета за високо образовање, Конференције универзитета Србије, Конференције академија струковних студија, Студентске конференције универзитета Србије, Студентске конференције академија струковних студија и Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Како је Србија у 2019. години прошла кроз поступак спољашње провере квалитета од стране ENQA, Панел ће НАТ понудити предлоге за бољу имплементацију препорука ENQA, а у циљу припрема за обнову пуноправног чланства НАТ у тој организацији.