55. седница КАПК одржана 17. септембра 2020. године

Педесет и пета редовна седница Комисије за акредитацију и проверу квалитета (КАПК) одржана је у Палати „Србија“, седишту Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању (НАТ), у четвртак 17. септембра 2020. године.

На седници Комисија за акредитацију и проверу квалитета је донела одлуку о акредитацији следећих установа и студијских програма:

Установе:

1. Универзитет у Нишу – Факултет уметности

2. Универзитет у Крагујевцу – Агрономски факултет Чачак

Студијски програми:

Поље медицинских наука

1. Универзитет у Крагујевцу – Факултет медицинских наука и Универзитет у Крагујевцу – Економски факултет

 • ДАС – Менаџмент здравственог система (заједнички студијски програм), за упис 24 студента у седишту установе

2. Универзитет у Крагујевцу – Факултет медицинских наука

 • МАС – Исхрана и суплементација, за упис 48 студената у седишту установе

3. Висока здравствена школа струковних студија Београд (Академија струковних студија, Београд)

 • ОСС – Струковна медицинска сестра, проширење акредитације повећањем броја студената који могу да се упишу у прву годину студија са 160 на 200 студената
 • ОСС – Струковни медицинско лабораторијски технолог, проширење акредитације повећањем броја студената који могу да се упишу у прву годину студија са 48 на 72 студента
 • ОСС – Струковни козметичар – естетичар, проширење акредитације повећањем броја студената који могу да се упишу у прву годину студија са 48 на 72 студента

Поље техничко-технолошких наука

1. Универзитет у Новом Саду – Факултет техничких наука

 • ОАС – Анимација у инжењерству, за извођење на српском и енглеском језику, за упис 60 студената у седишту установе
 • МАС – Анимација у инжењерству, за извођење на српском и енглеском језику, за упис 48 студената у седишту установе
 • ДАС – Анимација у инжењерству, за извођење на српском и енглеском језику, за упис 10 студената у седишту установе
 • MAС – Дигиталне технике, дизајн и продукција у архитектури, за извођење на српском и енглеском језику, за упис 24 студента у седишту установе
 • ОАС – Графичко инжењерство и дизајн, за извођење на српском и енглеском језику, за упис 90 студената у седишту установе
 • МАС – Графичко инжењерство и дизајн, за извођење на српском и енглеском језику, за упис 64 студента у седишту установе

2. Универзитет „Едуконс“ Сремска Каменица, студије при универзитету

 • ДАС – Пољопривредне науке, за извођење на српском и енглеском језику, за упис 10 студената у седишту установе

3. Универзитет у Новом Саду – Пољопривредни факултет

 • ОАС – Анимална производња, за упис 60 студената у седишту установе
 • МАС – Анимална производња, за упис 30 студената у седишту установе

Поље друштвено-хуманистичких наука

1. Универзитет „Унион“ Београд – Факултет за банкарство, осигурање и финансије (Београдска банкарска академија)

 • ОАС – Економија, финансије и бизнис (180 ЕСПБ), за упис 50 студената у седишту установе
 • ОАС – Економија, финансије и бизнис (240 ЕСПБ), за упис 50 студената у седишту установе

2. Висока школа социјалног рада, Београд

 • ОАС – Психологија, за упис 50 студената у седишту установе

Напомена: У циљу издавања уверења о акредитацији, високошколска установа мора електронским путем на адресу office@nat.rs да поднесе захтев за издавање рачуна за плаћање накнаде за издавање уверења о акредитацији или да достави доказ о уплати накнаде за издавање уверења о акредитацији.