55. sednica KAPK održana 17. septembra 2020. godine

Pedeset i peta redovna sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK) održana je u Palati „Srbija“, sedištu Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju (NAT), u četvrtak 17. septembra 2020. godine.

Na sednici Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta je donela odluku o akreditaciji sledećih ustanova i studijskih programa:

Ustanove:

1. Univerzitet u Nišu – Fakultet umetnosti

2. Univerzitet u Kragujevcu – Agronomski fakultet Čačak

Studijski programi:

Polje medicinskih nauka

1. Univerzitet u Kragujevcu – Fakultet medicinskih nauka i Univerzitet u Kragujevcu – Ekonomski fakultet

 • DAS – Menadžment zdravstvenog sistema (zajednički studijski program), za upis 24 studenta u sedištu ustanove

2. Univerzitet u Kragujevcu – Fakultet medicinskih nauka

 • MAS – Ishrana i suplementacija, za upis 48 studenata u sedištu ustanove

3. Visoka zdravstvena škola strukovnih studija Beograd (Akademija strukovnih studija, Beograd)

 • OSS – Strukovna medicinska sestra, proširenje akreditacije povećanjem broja studenata koji mogu da se upišu u prvu godinu studija sa 160 na 200 studenata
 • OSS – Strukovni medicinsko laboratorijski tehnolog, proširenje akreditacije povećanjem broja studenata koji mogu da se upišu u prvu godinu studija sa 48 na 72 studenta
 • OSS – Strukovni kozmetičar – estetičar, proširenje akreditacije povećanjem broja studenata koji mogu da se upišu u prvu godinu studija sa 48 na 72 studenta

Polje tehničko-tehnoloških nauka

1. Univerzitet u Novom Sadu – Fakultet tehničkih nauka

 • OAS – Animacija u inženjerstvu, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 60 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Animacija u inženjerstvu, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 48 studenata u sedištu ustanove
 • DAS – Animacija u inženjerstvu, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 10 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Digitalne tehnike, dizajn i produkcija u arhitekturi, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 24 studenta u sedištu ustanove
 • OAS – Grafičko inženjerstvo i dizajn, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 90 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Grafičko inženjerstvo i dizajn, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 64 studenta u sedištu ustanove

2. Univerzitet „Edukons“ Sremska Kamenica, studije pri univerzitetu

 • DAS – Poljoprivredne nauke, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 10 studenata u sedištu ustanove

3. Univerzitet u Novom Sadu – Poljoprivredni fakultet

 • OAS – Animalna proizvodnja, za upis 60 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Animalna proizvodnja, za upis 30 studenata u sedištu ustanove

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Univerzitet „Union“ Beograd – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije (Beogradska bankarska akademija)

 • OAS – Ekonomija, finansije i biznis (180 ESPB), za upis 50 studenata u sedištu ustanove
 • OAS – Ekonomija, finansije i biznis (240 ESPB), za upis 50 studenata u sedištu ustanove

2. Visoka škola socijalnog rada, Beograd

 • OAS – Psihologija, za upis 50 studenata u sedištu ustanove

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.