Saradnja NAT sa Knowledge Innovation Center u okviru projekta External Evaluation of Quality Assurance Systems Against ESG in the Western Balkans

Regional Council for Cooperation (RCC) i Knowledge and Innovation Center (KIC) realizuju projekat External Evaluation of Quality Assurance Systems Against ESG in the Western Balkans, koji ima za cilj pomoć agencijama na Balkanu koje nisu punopravne članice European Association for Quality Assurance in Higher Education – ENQA (Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Albanija Kosovo*….) u analizi stanja u sistemu kvaliteta visokog obrazovanja.

U okviru navedenog projekta, Panel u sastavu: Fernando Miguel Galan Palomares, ekspert za visoko obrazovanje iz Španije; Aleksandar  Šušnjar, ekspert za visoko obrazovanje iz Rijeke i Nik Heerens, espert za visoko obrazovanje iz Belgije, je 1. i 2. oktobra 2020. godine obavio razgovore sa  Direktorom, Upravnim odborom i Komisijom za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Nacionalnog akreditacionog tela – NAT, kao i predstavnicima relevantnih institucija nadležnih za visoko obrazovanje u Srbiji, Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, Konferencije univerziteta Srbije, Konferencije akademija strukovnih studija, Studentske konferencije univerziteta Srbije, Studentske konferencije akademija strukovnih studija i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Kako je Srbija u 2019. godini prošla kroz postupak spoljašnje provere kvaliteta od strane ENQA, Panel će NAT ponuditi predloge za bolju implementaciju preporuka ENQA, a u cilju priprema za obnovu punopravnog članstva NAT u toj organizaciji.