Генерална скупштина CEENQA у Бакуу

Генерална скупштина и тематска радионица CEENQA (Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education – Мрежа агенција за обезбеђење квалитета у високом образовању Централне и Источне Европе) одржана је од 17. до 18. маја 2024. године у Бакуу, у Азербејџану. Организатор догађаја била је азербејџанска агенција TKTA. НАТ је представљао секретар Јанко Балшић.

CEENQA је организација која окупља агенције надлежне за обезбеђење квалитета у високом образовању са простора Централне и Источне Европе, источног Медитерана, Централне Азије и Кавказа, а НАТ је њен пуноправни члан од 2020. године. Као пуноправни члан, НАТ има право гласа у CEENQA и активно учествује у доношењу одлука.

Секретар НАТ-а је првог дана присуствовао тематској радионици посвећеној прекограничном образовању и сарадњи, трендовима и изазовима у међународној акредитацији и евалуацији, примерима добре праксе у признавању страних квалификација, стратешком планирању, као и правним и политичким оквирима за прекогранично признавање.

Генерална скупштина CEENQA одржана је другог дана и том приликом је усвојена Стратегија CEENQA за период од 2024. до 2030. године, као и финансијски извештај за претходну годину. Такође, гласало се о избору четири нова члана Одбора CEENQA и председника CEENQA. За нову председницу ове организације изабрана је др. сц. Весна Додиковић-Јурковић, из хрватске агенције AZVO.

Цео догађај представљао је погодну платформу за размену знања и искустава међу чланицама CEENQA, као и за формирање нових партнерстава и иницијатива које ће допринети унапређењу квалитета високог образовања у региону и шире. Учесници су имали прилику да дискутују о актуелним изазовима са којима се суочавају образовне институције на подручју деловања CEENQA. Посебан акценат стављен је на важност усклађивања стандарда квалитета и процедура признавања квалификација како би се олакшала мобилност студената и припадника академске заједнице.