Национално акредитационо тело пуноправни члан CEENQA

На предлог Извршног одбора Мреже агенција за обезбеђење квалитета у високом образовању централне и источне Европе (Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education – CEENQA), Генерална скупштина ове Мреже на седници одржаној 15. маја 2020. године, доделила је Националном телу за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању (Национално акредитационо тело – НАТ) статус пуноправног члана у овој организацији.

Национално акредитационо тело формално је поднело захтев за чланство у CEENQA током марта 2020. године.

CEENQA је невладина, непрофитна организација која уједињује агенције за обезбеђење квалитета у високом образовању у централној и источној Европи. Мрежа има за циљ подржати сарадњу у области обезбеђења и унапређења квалитета у високом образовању у средњој и источној Европи неговањем сарадње између чланица. Да би постале чланице мреже, агенције морају да се придржавају међународно признатих стандарда и смерница за обезбеђење квалитета у високом образовању, као што су Стандарди и смернице за обезбеђење квалитета у европском простору високог образовања (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area – ESG 2015).

Чланство у CEENQA пружа могућност НАТ-у да блиско сарађује са агенцијама чланицама Мреже, се укључује у сталне дискусије о политици обезбеђивања квалитета установа и студијских програма у високом образовању у европској регији, учествује у заједничким пројектима и дели искуство са агенцијама чланицама. Мрежа агенција за обезбеђење квалитета у високом образовању централне и источне Европе представља важну платформу за интернационализацију система обезбеђења квалитета у високом образовању и има придружени статус у Европској асоцијацији за обезбеђење квалитета у високом образовању (European Association for Quality Assurance in Higher Education – ENQA).