Одржан радни састанак о изради стандарда квалификација 20. фебруара 2020. у Београду

У четвртак, 20. фебруара 2020. године, у седишту Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању (Национално акредитационо тело – НАТ) одржан је радни састанак о изради методологије за развој стандарда квалификација са представницима пројекта ИПА 2014 „Развој интегрисаног националног система квалификација у Србији“ (енгл. “Development of an Integrated National Qualifications System in Serbia”) господином Елидом Бандељем, тим лидером Пројекта, и госпођом Татјаном Глишић Милутиновић из Агенције за квалификације Републике Србије, коме су у име Националног акредитационог тела присуствовали директорка НАТ-а и чланови Комисије за акредитацију и проверу квалитета. Представници Пројекта изложили су иницијативу за развој стандарда квалификације и референтне тачке развоја Националног оквира квалификација Србије (НОКС). Детаљно је презентована Методологија за развој стандарда квалификација и договорено да Комисија за акредитацију и проверу квалитета, као стручни орган Националног акредитационог тела, да своје сугестије за унапређење Методологије у делу који се односи на високо образовање.