Студијска посета НАКВИС-у, Љубљана, Словенија

Делегација НАТ-а учествовалa је у Студијској посети Националној агенцији Републике Словеније за квалитет у високом образовању (НАКВИС), у Љубљани, у Републици Словенији, у периоду од 24. до 26. новембра 2022. године, у оквиру ИПА пројекта „Подршка ЕУ за реформу образовања у Србији – РЕдиС 2030”. Ова посета је имала за циљ да припреми НАТ за предстојећу саветодавну посету ENQA рецензентског панела (ENQA Review Panel’s progress visit).

НАТ су представљали в. д. директора проф. др Ана Шијачки, председник Комисије за акредитацију проф. др Милорад Милованчевић, секретар, координатори и запослени у Секретаријату НАТ-а, чланови Комисије за акредитацију, Комисије за жалбе и Управног одбора НАТ-а.

Представници НАТ-а имали су прилику да присуствују радионицама посвећеним принципима акредитације и обезбеђења квалитета у високом образовању Републике Словеније, као и бољем разумевању ЕСГ стандарда и уопште вредностима на којима почива Европски простор за високо образовање.

Првог дана посете, директор НАКВИС-а проф. др Франци Демшар упознао је све присутне са мисијом и вредностима, организационом структуром и стратегијом НАКВИС-а, као и кључном елементу стабилности сваке агенције за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању – независности, док су његови сарадници говорили о интерном систему обезбеђења квалитета и самовредновања, као и о информационим технологијама којима агенција располаже (рад у посебним апликацијама ”eNAKVIS” ”iNAKVIS”).

Другог дана посете, наше колеге из Словеније су представиле своје стандарде и кључне сегменте поступака акредитације и евалуације високошколских установа и студијских програма, са посебним освртом на улогу коју НАКВИС има у развоју културе квалитета у словеначком високом образовању. Такође, било је речи о рецензентима, њиховом избору и обуци. Учесници су упознати и са радом Савета НАКВИС-а, као највишег органа ове агенције, који доноси одлуке и функционише у складу са принципима спречавања сукоба интереса и непристрасности. На самом крају, презентован је рад Жалбеног комитета (комисије), ту укључујући начин избора чланова, правила жалбеног поступка усклађена са словеначким управним правом и искуства другостепеног органа у превазилажењу главних изазова у поступцима по жалбама високошколских установа.

НАКВИС и НАТ настављају пријатељску сарадњу, а почетком наредне године ће учествовати у размени запослених у склопу ”CEENQA Staff Exchange Scheme”.