Одржан радни састанак са представницима Светске банке 28. фебруара 2020. у Београду

У петак, 28. фебруара 202. године, у седишту Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Републике Србије (Национално акредитационо тело – НАТ), проф. др Јелена Кочовић, директор НАТ-а, проф. др Ана Шијачки, председница Комисије за акредитацију и проверу квалитета (КАПК) и др Александар Јовић, шеф одсека за међународну сарадњу, пројекте и едукацију НАТ-а, одржали су радни састанак са представницима Светске банке: господином Нелом Бутчером (Neil Butcher) и госпођом Маријаном Јашаревић. Главне теме разговора биле су: признавање, сертификација и оцењивање вештина у високом образовању и целоживотном учењу (Lifelong learning – LLL), дефинисање компетенција студената стечених завршетком студија, даље унапређивање система квалитета у високом образовању и реформе високог образовања у Србији. Договорени су конкретни кораци за даљу сарадњу Националног акредитационог тела и Светске банке у области обезбеђења и унапређења квалитета високог образовања у Србији.