Учешће секретара НАТ-а у „Програму развоја лидерских вештина” Европске асоцијације за обезбеђење квалитета у високом образовању (ENQA)

Секретар НАТ-а Јанко Балшић учествује у „Програму развоја лидерских вештина” за 2024. годину (ENQA Leadership Development Programme 2024), који организује ENQA у сарадњи са Центром за студије политике високог образовања (Center for Higher Education Policy Studies – CHEPS) Универзитета Твенте у Холандији. Овај програм је посвећен развоју лидерских вештина запослених на руководећим позицијама у агенцијама за обезбеђење квалитета у високом образовању широм Европе (пуноправним или придруженим чланицама ENQA), и представља јединствену прилику за агенције да понуде својим запосленима циљану обуку у међународном окружењу. Програм се састоји од три семинара и осмишљен је тако да подржи развој професионалних компетенција и знања о европском систему обезбеђења квалитета у високом образовању, укључујући и групни рад на пројектима уз менторски надзор.

Први семинар у оквиру Програма одржан је од 5. до 7. јуна 2024. године у Будимпешти, на Универзитету за технологију и економију, у организацији мађарске агенције МAB. Током овог семинара, учесници су дискутовали о најновијим трендовима и развоју у Европском простору високог образовања, као и о њиховом утицају на агенције за обезбеђење квалитета. Учесници су били и део симулације на тему развоја стратегије високошколских установа (универзитета), где су улазили у улоге ректора, декана, студената и других заинтересованих страна, како би боље разумели различите перспективе у високом образовању. Посебно интересантан део семинара представљао је интервју у оквиру којег је директор за међународне послове MAB-a господин Петер Левенте Лакатош, који је уједно и члан бордова ENQA и CEENQA, одговарао на конкретна питања присутних у вези са својим искуством у руковођењу.

Учесници Програма су подељени у пројектне групе које су добиле одређене задатке (пројекте), а они су осмишљени са циљем промовисања сарадње и подстицања размене практичних искустава међу колегама из различитих европских агенција, пружајући конкретна решења за изазове са којима се агенције свакодневно суочавају. Наш секретар је део пројекта који је посвећен развоју дигиталне инфраструктуре агенција у циљу унапређења свих процеса обезбеђења квалитета, под менторством господина Аксела Ердена, из холандске и фламанске агенције NVAO.

Наредни семинар биће одржан у Стокхолму, од 18. до 20. септембра 2024. године, у организацији шведске агенције UKÄ.