Министарска конференција Европског простора високог образовања и Глобални форум о Болоњском процесу у Тирани

Министарска конференција Европског простора високог образовања (EHEA Ministerial Conference) и Глобални форум о Болоњском процесу (Bologna Global Policy Forum), одржани су у Тирани, Р. Албанија, 29-30. маја 2024. године.

На дводневној конференцији у Тирани, којом је обележено 25 година од потписивање Болоњске декларације, разматрана су питања иновација, квалитета и социјалне димензије у високом образовању на четири главна панела и паралелним сесијама на различите теме.

Министарска конференција фокусирала се на неколико кључних области и тема које се односе на изазове имплементације кључних обавеза Болоњског процеса, европску перспективу интернационализације и мобилности, улогу високог образовања у испуњавању дигиталних и зелених императива, очување основних академских вредности,  обезбеђење квалитета у високом образовању и друштвену димензију високог образовања.

Конференција у Тирани означава нову прекретницу у заједничким напорима и посвећености чланица Европског простора високог образовања стварању инклузивног, иновативног и међусобно повезаног подручја високог образовања широм Европе. У духу достизања постављених Глобалних циљева одрживог развоја до 2030. године, усаглашени ставови са Конференције биће кључни на путу ка остварењу визије динамичног и прилагодљивог Европског простора високог образовања.

Република Србија потпуно је посвећена имплементацији обавеза Болоњског процеса и у периоду од претходне Римске конференције министара, одржане 2020. године у онлајн формату, до Министарске конференције одржане у Тирани, активно је учествовала у раду радних група у оквиру Болоњског процеса и мењала законодавни оквир у складу са Болоњским принципима. Усвајањем Закона о студентском организовању 2021. године и изменама и допунама Закона о високом образовању 2021. и 2023. године, Србија је значајно допринела укључивању студената у процесе доношења одлука у високом образовању и обезбеђивању квалитета високог образовања, као и унапређивању система праћења и обезбеђивања квалитета у високом образовању, посебно обезбеђујући већу независност Националног тела за акредитацију и обезбеђивање квалитета у високом образовању и његове финансијске одрживости.

Током конференције усвојени су Министарски комунике из Тиране (Tirana Communiqué)  и Заједничка министарска изјава са Глобалног форума (Global Policy Forum Statement).

Следећу Министарску конференцију 2027. године заједнички ће организовати Румунија и Молдавија, које су од Албаније преузеле копредседавање Секретаријатом Групе за праћење Болоњског процеса (BFUG Secretariat).

Делегацију Р. Србије чинили су: доц. др Александар Јовић, в.д. помоћника министра просвете, Сектор за високо образовање; проф. др Ана Шијачки, директор Националног тела за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању; г. Лука Димитријевић, генерални секретар Конференције универзитета Србије, г. Војислав Стојановић, председник Студентске конференције академија и високих школа Србије, и гђица Ивона Вучковић, саветник, Министарство просвете, Сектор за високо образовање.

Европски простор високог образовања (European Higher Education Area – EHEA) обухвата 46 земаља чланица са правом гласа и Европску комисију, као и девет консултативних чланица (ENQA, EUA, EURASHE, ESU, UNESCO, CoE, EDUCATION INTERNATIONAL, BUSINESSEUROPE и EQAR).

Група за праћење Болоњског процеса (Bologna Follow-Up Group – BFUG) је извршно тело одговорно за праћење и спровођење обавезе које су земље чланице преузеле потписањем Болоњске декларације и других докумената који се односе на Болоњски процес.

Глобални форум о Болоњском процесу (Bologna Global Policy Forum) има за циљ развој континуираног дијалога са другим регионима и међународним организацијама о питањима од заједничког интереса и значаја за високо образовање у погледу којих сарадња и размена идеја и образовних политика могу бити обострано корисни.

Током боравка у Тирани, Делегација је посетила и Амбасаду Србије у Тирани и разговарала са Њ.Е. Слободаном Вукчевићем, амбасадором Републике Србије у Републици Албанији.

Више информација на: https://ehea.info/.