Učešće sekretara NAT-a u „Programu razvoja liderskih veština” Evropske asocijacije za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA)

Sekretar NAT-a Janko Balšić učestvuje u „Programu razvoja liderskih veština” za 2024. godinu (ENQA Leadership Development Programme 2024), koji organizuje ENQA u saradnji sa Centrom za studije politike visokog obrazovanja (Center for Higher Education Policy Studies – CHEPS) Univerziteta Tvente u Holandiji. Ovaj program je posvećen razvoju liderskih veština zaposlenih na rukovodećim pozicijama u agencijama za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju širom Evrope (punopravnim ili pridruženim članicama ENQA), i predstavlja jedinstvenu priliku za agencije da ponude svojim zaposlenima ciljanu obuku u međunarodnom okruženju. Program se sastoji od tri seminara i osmišljen je tako da podrži razvoj profesionalnih kompetencija i znanja o evropskom sistemu obezbeđenja kvaliteta u visokom obrazovanju, uključujući i grupni rad na projektima uz mentorski nadzor.

Prvi seminar u okviru Programa održan je od 5. do 7. juna 2024. godine u Budimpešti, na Univerzitetu za tehnologiju i ekonomiju, u organizaciji mađarske agencije MAB. Tokom ovog seminara, učesnici su diskutovali o najnovijim trendovima i razvoju u Evropskom prostoru visokog obrazovanja, kao i o njihovom uticaju na agencije za obezbeđenje kvaliteta. Učesnici su bili i deo simulacije na temu razvoja strategije visokoškolskih ustanova (univerziteta), gde su ulazili u uloge rektora, dekana, studenata i drugih zainteresovanih strana, kako bi bolje razumeli različite perspektive u visokom obrazovanju. Posebno interesantan deo seminara predstavljao je intervju u okviru kojeg je direktor za međunarodne poslove MAB-a gospodin Peter Levente Lakatoš, koji je ujedno i član bordova ENQA i CEENQA, odgovarao na konkretna pitanja prisutnih u vezi sa svojim iskustvom u rukovođenju.

Učesnici Programa su podeljeni u projektne grupe koje su dobile određene zadatke (projekte), a oni su osmišljeni sa ciljem promovisanja saradnje i podsticanja razmene praktičnih iskustava među kolegama iz različitih evropskih agencija, pružajući konkretna rešenja za izazove sa kojima se agencije svakodnevno suočavaju. Naš sekretar je deo projekta koji je posvećen razvoju digitalne infrastrukture agencija u cilju unapređenja svih procesa obezbeđenja kvaliteta, pod mentorstvom gospodina Aksela Erdena, iz holandske i flamanske agencije NVAO.

Naredni seminar biće održan u Stokholmu, od 18. do 20. septembra 2024. godine, u organizaciji švedske agencije UKÄ.