Генералнa скупштинa ENQA у Стокхолму

Генерална скупштина Европске асоцијације за обезбеђење квалитета у високом образовању (European Association for Quality Assurance in Higher EducationENQA) одржана је од 26. до 29. октобра 2022. године у Стокхолму, у Краљевини Шведској, у просторијама медицинског универзитета Каролинска (Karolinska Institutet), у организацији Шведске управе за високо образовање (Swedish Higher Education Authority – UKÄ). Скупштини је присуствовао секретар НАТ-а Јанко Балшић.

У пленарном делу Генералне скупштине разговарало се о обезбеђењу квалитета у транснационалном високом образовању (Quality assurance of transnational higher education), где је истакнут значај постојећих Смерница Организације за економску сарадњу и развој (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) у овој области. Посебно је била интересантна дискусија о глобалним перспективама у вези са обезбеђењем квалитета у високом образовању, у којој су учествовали представници мрежа агенција за високо образовање из Африке, Југоисточне Азије и земаља Голфског залива, на основу које се могло закључити да постоји потреба за усаглашавањем приступа обезбеђењу квалитета у високом образовању у различитим деловима света, као и за интензивном сарадњом афричких, азијских и европских асоцијација и мрежа агенција.

У току рада скупштине организоване су радионице о обезбеђењу квалитета учења на даљину (QA of e-learning), везама између обезбеђења квалитета и признавања страних високошколских исправа (QA and recognition), као и о будућим перспективама Стандарда и смерница за обезбеђење квалитета у Европском простору високог образовања (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area – ESG).

Завршни део рада Скупштине био је посвећен питањима улоге агенција за обезбеђење квалитета у високом образовању у очувању академске честитости, па су учесници имали прилику да се упознају са резултатима опсежног рада агенције из Аустралије и њеном приступу заштити академског интегритета у сарадњи са заинтересованим странама.

На Скупштини је разматран пријем нових чланица ENQA, како пуноправних (full members), тако и придружених (affiliates), усвојени су извештај о раду, финансијски извештај, као и план рада и буџет ENQA за 2023. годину.