Сарадња са Агенцијом за високо образовање Републике Српске

Делегација НАТ-а посетила је Агенцију за високо образовање Републике Српске (АВОРС) 4. октобра 2022. године у Бањалуци. Директорка АВОРС-а проф. др Биљана Војводић разговарала је са в. д. директора НАТ-а проф. др Аном Шијачки о акредитацији високошколских установа и студијских програма, чланству у међународним асоцијацијама и мрежама, као и другим кључним активностима двеју агенција.

Проф. др Биљана Војводић упознала је представнике НАТ-а са процедурама акредитације високошколских установа и студијских програма у систему високог образовања Републике Српске, посебно се осврнувши на важност Закона о обезбјеђењу квалитета у високом образовању Републике Српске који је ступио на снагу у јулу 2020. године. Проф. др Ана Шијачки је, говорећи о кључним активностима НАТ-а, истакла да се НАТ припрема за скору прелиминарну посету (progress visit) панела Европске асоцијације за обезбеђење квалитета у високом образовању (ENQA), те да су, сходно томе, унапређене бројне процедуре и активности НАТ-а.

Током састанка у оквиру посете истакнута је потреба за будућом интензивнијом сарадњом АВОРС-а и НАТ-а, чији је основ постојећи Споразум о сарадњи. Уочено је да НАТ и АВОРС деле заједничку визију и мисију, што се посебно односи на следеће циљеве: допринос одржању и унапређењу квалитета високог образовања у Републици Србији и Републици Српској, усаглашеност са међународно признатим стандардима квалитета, креирање тима обучених рецензената за процесе акредитације и спољашње провере квалитета и преузимање покретачке улоге за развој мера обезбеђења квалитета у високом образовању у земљама Западног Балкана кроз стимулисање сарадње међу агенцијама у региону.