Одржана 17. седница КАПК

Седамнаеста седница Комисије за акредитацију и проверу квалитета одржана је 15. новембра 2022. године.

На Седници, Комисија за акредитацију и проверу квалитета донела је одлуке о акредитацији следећих студијских програма:

ИМТ студије

1. Универзитет у Новом Саду – Академија уметности, Нови Сад

  • МАС – Професор предметне наставе у области уметности – ликовне уметности, примењене уметности и дизајн, за упис 10 студената у седишту установе

Поље друштвено-хуманистичких наука

1. Универзитет одбране – Војна академија, Београд

  • МАС – Економија одбране, за упис 15 студената у седишту установе

2. Универзитет у Београду – Филолошки факултет, Београд

  • МАС – Језик, књижевност и култура (са 11 модула), за упис 550 студената у седишту установе

Напомена: У циљу издавања уверења о акредитацији, високошколска установа мора електронским путем на адресу office@nat.rs да поднесе захтев за издавање рачуна за плаћање накнаде за издавање уверења о акредитацији или да достави доказ о уплати накнаде за издавање уверења о акредитацији.