Одржана 18. седница КАПК

Осамнаеста седница Комисије за акредитацију и проверу квалитета одржана је 22. новембра 2022. године.

На Седници, Комисија за акредитацију и проверу квалитета донела је одлуке о акредитацији следећих установа и студијских програма:

Установе:

1. Универзитет у Београду – Математички факултет, Београд

Студијски програми:

Поље друштвено-хуманистичких наука

1. Универзитет у Крагујевцу – Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац

  • ДАС Филологија (језик и књижевност) (са 2 модула), за упис 15 студената у седишту установе

2. Универзитет у Новом Саду – Економски Факултет, Суботица

  • ОАС – Економија, промена броја студената (смањење са 330 на 250)
  • ОАС – Пословна информатика, промена броја студената (повећање са 33 на 50)

Поље природно-математичких наука

1. Универзитет у Београду – Математички факултет, Београд

  • ОАС – Математика (са 5 модула), за упис 250 студената у седишту установе
  • МАС – Математика (са 6 модула), за упис 200 студената у седишту установе
  • ДАС – Математика, за извођење на српском и енглеском језику, за упис 30 студената у седишту установе

Напомена: У циљу издавања уверења о акредитацији, високошколска установа мора електронским путем на адресу office@nat.rs да поднесе захтев за издавање рачуна за плаћање накнаде за издавање уверења о акредитацији или да достави доказ о уплати накнаде за издавање уверења о акредитацији.