Workshop on the Integration of ESG into the Work of QA Agencies in Higher Education from the Western Balkans

Представници НАТ-а Александра Љутовац и Зоран Крчмар учествовали су у радионици под називом Workshop on the Integration of ESG into the work of QA agencies in Higher Education from the Western Balkans (Интеграција Европских стандарда и смерница (ESG) у раду агенција за обезбеђење квалитета у високом образовању из земаља Западног Балкана), одржаној 6. и 7. јула 2023. године у Загребу. Радионицу су организовали ERI SEE (Education Reform Initiative of South Eastern Europe – Иницијатива за реформу образовања у Југоисточној Европи), RCC (Regional Cooperation Council – Регионални Савет за сарадњу) и AZVO (Агенција за знаност и високо образовање Републике Хрватске).

Циљ Радионице била је размена искустава између агенција у процесу имплементације ESG стандарда, представљање Регионалног регистра акредитованих установа високог образовања и студијских програма, као и идентификовање националних и регионалних приоритета у процесу обезбеђења квалитета у високом образовању.

Први дан био је посвећен разматрању сва три дела ESG-а (стандарди за интерно и екстерно обезбеђење квалитета, као и стандарди за агенције надлежне за обезбеђење квалитета у високом образовању). Представници AZVO-a изнели су своја искуства и примере добре праксе као основу за дискусију о имплементацији ових стандарда од стране агенција земаља Западног Балкана. Током другог дана, представљене су активности RCC-a у области високог образовања и вођена је дискусија о будућности регионалне активности у контексту обезбеђења квалитета.