Одржана 49. седница КАПК

Четрдесет девета седница Комисије за акредитацију и проверу квалитета одржана је 25. јула 2023. године.

На Седници, Комисија за акредитацију и проверу квалитета донела је одлуке о акредитацији следећих студијских програма:

Поље друштвено-хуманистичких наука

1. Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици – Филозофски факултет, Косовска Митровица

 • ОАС – Филозофија, за упис 20 студената у седишту установе

2. Универзитет ,,МБ“ – Пословни и правни факултет, Београд – Младеновац

 • ОАС – Менаџмент у безбедности, за упис 50 студената у седишту установе

3. Универзитет у Крагујевцу – Економски факултет, Крагујевац

 • ОАС – Економија и пословно управљање, проширење акредитације за извођење и на енглеском језику

Поље техничко-технолошких наука

1. Академија струковних студија Шабац – Одсек за пољопривредно-пословне студије и туризам

 • ОСС – Агрономија (са 2 модула), за упис 25 студената у седишту установе
 • ОСС – Фитомедицина, за упис 40 студената у седишту установе

2. Академија техничко-уметничких струковних студија Београд – Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

 • ОСС – Електроника и телекомуникације, за упис 80 студената у седишту установе
 • МСС – Електротехничко инжењерство, за упис 68 студената у седишту установе

Поље медицинских наука

1. Топличка академија струковних студија – Одсек за медицинске студије Прокупље

 • ОСС – Струковна медицинска сестра, промена броја студената (повећање са 88 на 133)

2. Висока медицинска школа струковних студија „Милутин Миланковић“, Београд

 • МСС – Здравствена нега, проширење акредитације за извођење и на енглеском језику
 • МСС – Медицинска радиологија, проширење акредитације за извођење и на енглеском језику
 • МСС – Физиотерапија, проширење акредитације за извођење и на енглеском језику

Поље уметности

1. Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици – Факултет уметности, Косовска Митровица

 • ОАС – Извођачке уметности (са 3 модула), за упис 8 студената у седишту установе
 • МАС – Извођачке уметности (са 3 модула), за упис 8 студената у седишту установе

2. Универзитет уметности у Београду – Факултет драмских уметности, Београд

 • ОАС – Драмске и аудиoвизуелне уметности (са 5 модула), за упис 62 студента у седишту установе
 • МАС – Драмске и аудиoвизуелне уметности (са 9 модула), за упис 114 студената у седишту установе
 • ДАС – Драмске и аудиoвизуелне уметности, за упис 20 студената у седишту установе

3. Универзитет ,,МБ“ – Академија класичног сликарства, Београд

 • ОАС – Класично сликарство, за упис 20 студената у седишту установе
 • МАС – Класично сликарство, за упис 20 студената у седишту установе

Напомена: У циљу издавања уверења о акредитацији, високошколска установа мора електронским путем на адресу office@nat.rs да поднесе захтев за издавање рачуна за плаћање накнаде за издавање уверења о акредитацији или да достави доказ о уплати накнаде за издавање уверења о акредитацији.