Учешће представника НАТ-а на састанку Еразмус+ пројекта ДуалЕду 29. октобра 2019. у Новом Пазару

У уторак, 29. октобра 2019. године, проф. др Јелена Кочовић, директорка Националног тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Републике Србије – НАТ, и др Александар Јовић, шеф одсека за међународну сарадњу, пројекте и едукацију НАТ-а, присуствовали су радном састанку посвећеном новом стандарду за дуални модел студија и елабората о реализацији дуалног модела студија, који је у оквиру ДуалЕду пројекта одржан на Државном универзитету у Новом Пазару. Еразмус+ пројекат „Имплементација дуалног образовања у високом образовању у Србији – ДуалЕду“ (енг. „Implementation of Dual Education in Higher Education of Serbia – DualEdu“) има за циљ увођење дуалног образовања у високошколски систем Србије. Конзорцијум пројекта чине Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Национални савет за високо образовање, Универзитети у: Београду, Крагујевцу, Новом Саду и Новом Пазару, Универзитет Метрополитан у Београду, Висока школа електротехнике и рачунарства у Београду, као и Ни-Кат кластер из Ниша. Од страних партнера учесници пројекта су: FH Joanneum Gesellschaft M.B.H, FORMASUP, University of Lleida, Spoleczna Akademia Nauk, PowMio. Законом о дуалном моделу студија у високом образовању („Службени гласник РС”, број 66/2019) дефинише да је акредитован студијски програм основ за реализацију дуалног модела студија. Истим законом предвиђено је да Национални савет за високо образовање на предлог Националног акредитационог тела доноси стандарде за акредитацију студијских програма, односно модула по дуалном моделу студија и утврђује форму и садржину елабората о студијском програму који се реализује по дуалном моделу студија у високом образовању. Представницима НАТ-а презентовани су резултати пројекта ДуалЕду, као и предлог новог стандарда за дуални модел студија и елабората о реализацији дуалног модела студија, који су развијени у оквиру овог пројекта. У конструктивној дискусији додатно су унапређени предлози стандарда и елабората. Директорка Кочовић похвалила је до сада постигнуте резултате пројекта ДуалЕду и нагласила да ће НАТ-у приликом израде предлога нових стандарда за дуални модел студија и елабората од велике помоћи бити материјали припремљени  у оквиру Пројекта.