Посета директорке НАТ-а Државном универзитету у Новом Пазару 29. октобра 2019.

У уторак, 29. октобра 2019. године, проф. др Јелена Кочовић, директорка Националног тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Републике Србије – НАТ, и др Александар Јовић, шеф одсека за међународну сарадњу, пројекте и едукацију НАТ-а, посетили су Државни универзитет у Новом Пазару и састали су се проф. др Миладином Костићем, ректором овог универзитета. Директорка Кочовић и ректор Костић сагласили су се да Национално акредитационо тело не може да испуни свој циљ – унапређење квалитета високог образовања у Србији, без сарадње са високошколским установама. Наглашено је да су поступци акредитације, спољашње провере квалитета и самовредновања, као и испуњавање стандарда, усмерени на подизање квалитета у високом образовању. Заједнички је оцењено да је неопходно интензивирати сарадњу између универзитета и НАТ-а како би се у директној комуникацији разрешиле све недоумице у примени нових упутства, процедура и софтвера НАТ2019.