Poseta direktorke NAT-a Državnom univerzitetu u Novom Pazaru 29. oktobra 2019.

U utorak, 29. oktobra 2019. godine, prof. dr Jelena Kočović, direktorka Nacionalnog telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srbije – NAT, i dr Aleksandar Jović, šef odseka za međunarodnu saradnju, projekte i edukaciju NAT-a, posetili su Državni univerzitet u Novom Pazaru i sastali su se prof. dr Miladinom Kostićem, rektorom ovog univerziteta. Direktorka Kočović i rektor Kostić saglasili su se da Nacionalno akreditaciono telo ne može da ispuni svoj cilj – unapređenje kvaliteta visokog obrazovanja u Srbiji, bez saradnje sa visokoškolskim ustanovama. Naglašeno je da su postupci akreditacije, spoljašnje provere kvaliteta i samovrednovanja, kao i ispunjavanje standarda, usmereni na podizanje kvaliteta u visokom obrazovanju. Zajednički je ocenjeno da je neophodno intenzivirati saradnju između univerziteta i NAT-a kako bi se u direktnoj komunikaciji razrešile sve nedoumice u primeni novih uputstva, procedura i softvera NAT2019.