НАТ на XII двомесечном састанку CEENQA, 20. јул 2022. године

Секретар НАТ-а Јанко Балшић представљао је НАТ на XII двомесечном састанку CEENQA (Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education – Мрежa агенција за обезбеђење квалитета у високом образовању Централне и Источне Европе) одржаном дана 20. јула 2022. године путем електронске платформе „ZOOM”.

CEENQA већ две године организује двомесечне онлајн састанке својих пуноправних чланова, чија је сврха да оснаже међусобну сарадњу и размену искустава између националних агенција надлежних за обезбеђење квалитета високог образовања. Двомесечни састанци пружају могућност да се чланови CEENQA упознају са радом појединачних агенција и стекну увид у њихове активности и учешће у различитим иницијативама и пројектима који могу бити од значаја за друге агенције широм Централне и Источне Европе.

На XII двомесечном састанку CEENQA, наш секретар је у оквиру петнаестоминутног излагања говорио о високом образовању у Србији, посебно истакавши рад и организацију НАТ-а, активности и пројекте у којима НАТ учествује, као и изазове са којима се НАТ тренутно суочава.