Одржана 4. седница новог сазива КАПК

Четврта седница новог сазива Комисије за акредитацију и проверу квалитета одржана је 19. јула 2022. године.

На Седници, Комисија за акредитацију и проверу квалитета донела је одлуке о акредитацији следећих студијских програма:

Поље друштвено-хуманистичких наука

1. Универзитет у Нишу – Филозофски факултет, Ниш

  • МАС – Превођење, за упис 15 студената у седишту установе

Напомена: У циљу издавања уверења о акредитацији, високошколска установа мора електронским путем на адресу office@nat.rs да поднесе захтев за издавање рачуна за плаћање накнаде за издавање уверења о акредитацији или да достави доказ о уплати накнаде за издавање уверења о акредитацији.