Одржана 3. седница новог сазива КАПК

Трећа седница новог сазива Комисије за акредитацију и проверу квалитета одржана је 12. јула 2022. године.

На Седници, Комисија за акредитацију и проверу квалитета донела је одлуке о акредитацији следећих студијских програма:

Поље друштвено-хуманистичких наука

1. Универзитет у Нишу – Педагошки факултет, Врање

  • ДАС – Методика наставе, за упис 5 студената у седишту установе

Поље техничко-технолошких наука

1. Академија техничких струковних студија Београд

  • МСС – Заштита животне средине и одрживи развој, за упис 16 студената у седишту установе

2. Академија струковних студија Јужна Србија – Одсек за пословне студије Лесковац

  • ССС – Менаџмент технологије хране и гастрономије, за упис 60 студената у седишту установе

3. Универзитет у Београду – Факултет организационих наука, Београд

  • МАС – Електронско пословање, за упис 35 студената у седишту установе
  • МАС – Организација и менаџмент консалтинг, за упис 70 студената у седишту установе
  • МАС – Софтверско инжењерство и вештачка интелигенција, за упис 35 студената у седишту установе

Напомена: У циљу издавања уверења о акредитацији, високошколска установа мора електронским путем на адресу office@nat.rs да поднесе захтев за издавање рачуна за плаћање накнаде за издавање уверења о акредитацији или да достави доказ о уплати накнаде за издавање уверења о акредитацији.