Одржана 5. седница новог сазива КАПК

Пета седница новог сазива Комисије за акредитацију и проверу квалитета одржана је 26. јула 2022. године.

На Седници, Комисија за акредитацију и проверу квалитета донела је одлуке о акредитацији следећих установа и студијских програма:

Почетна акредитација високошколских установа и студијских програма:

1. Висока медицинска школа струковних студија, Београд

  • ОСС – Струковна медицинска сестра, за упис 60 студената у седишту установе

Студијски програми:

Поље друштвено-хуманистичких наука

1. Универзитет у Београду – Филолошки факултет, Београд

  • MАС – Српска књижевност, за упис 100 студената у седишту установе

2. Универзитет у Новом Саду – Филозофски факултет, Нови Сад

  • MАС – Лидерство у образовању, за упис 15 студената у седишту установе

Поље техничко-технолошких наука

1. Универзитет у Београду – Факултет организационих наука, Београд

  • МАС – Менаџмент људских ресурса, за упис 105 студената у седишту установе

Поље уметности

1. Универзитет у Новом Саду – Академија уметности, Нови Сад

  • ДАС – Примењене уметности и дизајн, за упис 3 студента у седишту установе
  • ДАС – Ликовне уметности, за упис 12 студената у седишту установе

2. Универзитет у Новом Саду – Академија уметности, Нови Сад и Музички конзерваторијум „Ђузепе Тартини”, Трст

  • МАС – Гитара / Извођачке уметности (заједнички студијски програм), за извођење на енглеском језику, за упис 2 студента у седишту установе

Напомена: У циљу издавања уверења о акредитацији, високошколска установа мора електронским путем на адресу office@nat.rs да поднесе захтев за издавање рачуна за плаћање накнаде за издавање уверења о акредитацији или да достави доказ о уплати накнаде за издавање уверења о акредитацији.