Одржана 7. седница КАПК

Седма седница Комисије за акредитацију и проверу квалитета одржана је 6. септембра 2022. године.

На Седници, Комисија за акредитацију и проверу квалитета донела је одлуке о акредитацији следећих студијских програма:

Поље техничко-технолошких наука

1. Државни универзитет у Новом Пазару

 • OАС – Грађевинарство, за упис 50 студената у седишту установе
 • МАС – Грађевинарство, за упис 10 студената у седишту установе

2. Универзитет „Унион – Никола Тесла”, Београд

 • ОАС – Грађевинарство, за упис 60 студената у седишту установе
 • MАС – Опште грађевинарство, за упис 16 студената у седишту установе

Поље медицинских наука

1. Академија струковних студија Београд – Одсек Висока здравствена школа

 • МСС – Струковни мастер санитарно-еколошки инжењер – санитарно инжењерство, проширење акредитације повећањем броја студената са 30 на 80

Поље друштвено-хуманистичких наука

1. Висока струковна школа – Интернационални центар за професионалне студије – ИЦЕПС, Београд – Јединица ван седишта установе, Нови Сад

 • ОСС – Пословна економија и менаџмент (са 5 модула), за упис 73 студента у јединици ван седишта установе

2. Универзитет у Нишу – Економски факултет, Ниш

 • МАС – Напредна аналитика података у пословању, за извођење на српском и енглеском језику, за упис 25 студената у седишту установе

3. Универзитет у Београду – Православни богословски факултет, Београд

 • МАС – Теолошки програм (са 3 модула), проширење акредитације повећањем броја студената са 75 на 150
 • МАС – Религиолошки програм, проширење акредитације повећањем броја студената са 25 на 30

4. Универзитет Привредна академија у Новом Саду – Факултет за европске правно-политичке студије, Нови Сад

 • ДАС – Право, за упис 5 студената у седишту установе

5. Академија струковних студија Јужна Србија – Одсек Висока пословна школа Лесковац

 • ССС – Дигитални маркетинг и е-трговина, за упис 50 студената у седишту установе

6. Академија струковних студија Западна Србија – Одсек Ваљево

 • ОСС – Пословна економија (са 3 модула) – студије на даљину, за упис 33 студента у седишту установе

Напомена: У циљу издавања уверења о акредитацији, високошколска установа мора електронским путем на адресу office@nat.rs да поднесе захтев за издавање рачуна за плаћање накнаде за издавање уверења о акредитацији или да достави доказ о уплати накнаде за издавање уверења о акредитацији.