Međunarodne aktivnosti

Ministarska konferencija Zapadnog Balkana: Kvalitet i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju – Trendovi i razvoj u EU i Zapadnom Balkanu

NATIONAL PEER COUNSELLING MEETING (SEQA-ESG2

Workshop on the Integration of ESG into the Work of QA Agencies in Higher Education from the Western Balkans

Generalna skupština CEENQA u Astani (2023)

Poseta eksperata ENQA

Forum ENQA u Tbilisiju

Punopravno članstvo u Međunarodnoj mreži agencija za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (INQAAHE)

NAT – PARTNER U PROJEKTU SEQA-ESG2

Sastanak predstavnika ministarstava i agencija za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju u Briselu

Studijska poseta NAKVIS-u, Ljubljana, Slovenija

Generalna skupština ENQA u Stokholmu

Saradnja sa Agencijom za visoko obrazovanje Republike Srpske

NAT na Generalnoj skupštini CEENQA

NAT na XII dvomesečnom sastanku CEENQA, 20. jul 2022. godine

Učešće NAT-a na Forumu ENQA u Kardifu

Poseta v. d. direktora Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja (AKOKVO)

Potpisan Sporazum o saradnji sa Agencijom za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine (HEA)

Saradnja NAT sa Knowledge Innovation Center u okviru projekta External Evaluation of Quality Assurance Systems Against ESG in the Western Balkans

Usvojen Izveštaj o povezivanju Nacionalnog okvira kvalifikacija Srbije sa Evropskim okvirom kvalifikacija

Nacionalno akreditaciono telo punopravni član CEENQA

Nacionalnom akreditacionom telu potvrđen pridruženi status u ENQA

Održan radni sastanak sa predstavnicima Svetske banke 28. februara 2020. u Beogradu

Održan radni sastanak o izradi standarda kvalifikacija 20. februara 2020. u Beogradu

Poseta delegacije Republike Uzbekistan NAT-u 10. decembra 2019. godine

Učešće predstavnika NAT-a na sastanku Erazmus+ projekta DualEdu 29. oktobra 2019. u Novom Pazaru

Poseta ENQA recenzentskog panela Nacionalnom akreditacionom telu od 9. do 11. oktobra 2019.

Studijska poseta AKOKVO-a NAT-u od 23. do 25. septembra 2019.

Potpisan ugovor o saradnji između NAT-a i NAKVIS-a 11. septembra 2019.

Potpisan ugovor o saradnji NAT-a i Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju Crne Gore

Predstavnik NAT-a učestvovao na godišnjoj skupštini CEENQA na Kipru

Delegacija NAT-a prisustvovala IX ENQA forumu u Estoniji

Delegacija NAT-a na Generalnoj Skupštini ENQA u Kazahstanu

Poseta delegacije Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja Crne Gore