Forum ENQA u Tbilisiju

Sekretar NAT-a Janko Balšić predstavljao je NAT na Forumu Evropske asocijacije za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (European Association for Quality Assurance in Higher Education – ENQA), pod nazivom ENQA Members’ Forum QA in the EHEA: linking policy and practice, u Tbilisiju (Republika Gruzija) od 19. do 21. aprila 2023. godine. Domaćin Foruma bio je Nacionalni centar za unapređenje kvaliteta obrazovanja (National Center for Educational Quality Enhancement (NCEQE), gruzijska agencija nadležna za visoko obrazovanje.

Na Forumu su predstavljeni rezultati ankete QA Fit for the Future koju je ENQA sprovela krajem 2022. i početkom 2023. godine u sklopu projekta QA-FIT, u kojoj je učestvovalo 76 evropskih agencija iz 49 država (uključujući i NAT). Agencije su u anketi odgovarale na pitanja o aktivnostima obezbeđenja kvaliteta koje sprovode, gde je akcenat stavljen na ESG standarde (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, 2015) i neophodnost njihove revizije. Nakon opsežne diskusije zaključeno je da ENQA treba da sprovede detaljnije analize i posveti pažnju kontradiktornim zaključcima izvedenim na osnovu rezultata ankete.

U okviru sekcije Breakout sessions, sekretar NAT-a je, od nekoliko ponuđenih sesija, izabrao da učestvuje u sesiji pod nazivom Digital transformation and enhancement of QA procedures Agencies, gde su naše kolege iz agencije NAKVIS (Slovenija) predstavile kreiranje i unapređenje sopstvenih internih informacionih sistema sa ciljem povećanja efikasnosti i adekvatnog korišćenja podataka (integracija digitalnih alata), kao i boljeg upravljanja analitikom i naprednije komunikacije sa zainteresovanim stranama, što je dovelo do poboljšanja postojećih procedura obezbeđenja kvaliteta u ovoj agenciji. Primećeno je da su primeri dobre prakse NAKVIS-a u kontekstu informacionih tehnologija i analitike u oblasti obezbeđenja kvaliteta među vodećim u Evropi.

Posebno su se izdvojili razgovori predstavnika zainteresovanih strana u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (EUA, ESU, EURASHE, EQAR) o rezultatima paralelnog QA-FIT mapiranja sprovedenog sa evropskim visokoškolskim ustanovama, studentima i vladama, gde su istaknute oblasti uzajamnog približavanja (konvergencije) i udaljavanja (divergencije). Bilo je reči i o doprinosu ENQA Bolonjskom procesu i ključnim pitanjima koja će biti detaljno razmatrana na sledećoj ministarskoj konferenciji koja će se održati 2024. godine u Tirani.

Drugog dana Foruma održana je i Generalna skupština ENQA u okviru koje su punopravni članovi ove asocijacije glasali o izboru novog člana Odbora ENQA i novog blagajnika, kao i o usvajanju finansijskog izveštaja. Takođe, održane su i tematske poster-sesije (Thematic poster sessions) na kojima je izložena praksa pojedinih članova ENQA u vezi sa poboljšanjem postojećeg sistema spoljašnjeg obezbeđenja kvaliteta i u tom smislu prevazilaženja ESG-a (going beyond the ESG).