Održana 37. sednica KAPK

Trideset sedma sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta održana je 25. aprila 2023. godine.

Na Sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih ustanova i studijskih programa:

Ustanove:

1. Toplička akademija strukovnih studija

Studijski programi:

IMT studije

1. Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd

 • OSS – Dizajn korisničkog interfejsa i iskustva, za upis 80 studenata u sedištu ustanove

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Akademija strukovnih studija Južna Srbija – Odsek Visoka škola za vaspitače Bujanovac

 • MSS – Strukovni master vaspitač, za upis 25 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici – Pravni fakultet, Kosovska Mitrovica – Jedinica van sedišta ustanove, Vranje

 • MAS – Pravo – opšti smer, za upis 50 studenata u jedinici van sedišta ustanove

Polje tehničko-tehnoloških nauka

1. Univerzitet Metropolitan, Beograd

 • OAS – Informacione tehnologije, za upis 40 studenata u sedištu ustanove
 • OAS – Informacione tehnologije (studije na daljinu), za upis 32 studenta u sedištu ustanove
 • OAS – Softversko inženjerstvo (sa modulom po dualnom modelu studija), za upis 40 studenata u sedištu ustanove
 • OAS – Softversko inženjerstvo (studije na daljinu), za upis 40 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet Metropolitan, Beograd – Jedinica van sedišta ustanove, Niš

 • OAS – Informacione tehnologije, za upis 40 studenata u jedinici van sedišta ustanove
 • OAS – Softversko inženjerstvo, za upis 60 studenata u jedinici van sedišta ustanove

3. Državni univerzitet u Novom Pazaru

 • IAS – Arhitektura, za upis 60 studenata u sedištu ustanove

4. Akademija strukovnih studija kosovsko metohijska – Odsek Zvečan

 • OSS – Zaštita od požara, za upis 50 studenata u sedištu ustanove

5. Univerzitet u Nišu – Elektronski fakultet, Niš

 • OAS – Elektrotehnika i računarstvo, promena broja studenata (povećanje sa 540 na 600)

Polje medicinskih nauka

1. Univerzitet u Kragujevcu – Fakultet medicinskih nauka, Kragujevac

 • IAS – Medicina, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 147 studenata u sedištu ustanove

2. Visoka strukovna škola – Internacionalni centar za profesionalne studije (ICEPS), Beograd

 • OSS – Fizioterapija, promena broja studenata (povećanje sa 33 na 88)

3. Visoka strukovna škola – Internacionalni centar za profesionalne studije (ICEPS), Beograd – Jedinica van sedišta, Jagodina

 • OSS – Zdravstvena nega, promena broja studenata (povećanje sa 88 na 130)

Polje umetnosti

1. Univerzitet umetnosti u Beogradu – Fakultet dramskih umetnosti, Beograd

 • OAS – Pozorišna režija, za upis 5 studenata u sedištu ustanove
 • OAS – Snimanje i dizajn zvuka, za upis 10 studenata u sedištu ustanove

Polje prirodno-matematičkih nauka

1. Univerzitet u Kragujevcu – Prirodno-matematički fakultet, Kragujevac

 • MAS – Matematika (sa 3 modula), za upis 30 studenata u sedištu ustanove

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.