Generalna skupština ENQA u Dablinu (2023)

V. d. direktora NAT-a prof. dr Ana Šijački i sekretar NAT-a Janko Balšić učestvovali su na Generalnoj skupštini ENQA u Dablinu, održanoj od 26. do 27. oktobra 2023. godine.

Skupština je organizovana u saradnji sa irskom agencijom QQI (Quality and Qualifications Ireland), u prostorijama konferencijskog centra „Croke Park” i uključila je preko 140 delegata.

Učesnici su prvog dana imali priliku da se u plenarnom delu upoznaju sa najnovijim razvojem politika u oblasti priznavanja kvalifikacija (Konvencija o globalnom priznavanju i uloga Evropske komisije), sa osvrtom na praksu, odnosno istraživanje praktičnih veza između obezbeđenja kvaliteta i priznavanja. Nakon toga, punopravni članovi ENQA pristupili su glasanju za izbor članova Odbora i potpredsednika ENQA.

Drugi dan bio je posvećen izdvojenim sesijama (Breakout sessions) koje su uključile sledeće teme: Akademski integritet: rezultati radne grupe ENQA, Radionica o poruci ENQA Ministarskoj konferenciji Bolonjskog procesa 2024. godine, Radionica o budućnosti  Evropskih standarda i smernica (ESG) i Fokus grupa o metodologiji evaluacije „ENQA’s targeted review”.

Istaknut je značaj naredne Ministarske konferencije Bolonjskog procesa, koja će se održati 2024. godine u Tirani, imajući u vidu da će se na toj konferenciji govoriti o dostignućima Bolonjskog procesa i odrediti strateški pravac za naredni period u okviru Evropskog prostora visokog obrazovanja.

V. d. direktora NAT-a i sekretar NAT-a aktivno su učestvovali u spomenutim radionicama, naročito u kontekstu budućeg razvoja ESG-a, gde su, zajedno sa nekoliko kolega iz drugih evropskih agencija, ukazali na izazove u vezi sa implementacijom pojedinih standarda (posebno u vezi sa ESG 3.4, standardom koji se tiče tematskih analiza).