Generalna skupština CEENQA u Astani (2023)

Sekretar Janko Balšić predstavljao je NAT na godišnjoj Generalnoj skupštini i radionici CEENQA (Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education – Mreža agencija za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju Centralne i Istočne Evrope) koje su održane 2. i 3. juna 2023. godine u Astani, u Kazahstanu. Organizator događaja bila je agencija IAAR (Independent agency for accreditation and rating – Nezavisna agencija za akreditaciju i rejting).

Kazahstanski ministar za nauku i visoko obrazovanje gospodin Sajasat Nurbek (Sayasat Nurbek) svečano je otvorio događaj, posebno istakavši značaj internacionalizacije visokog obrazovanja u Kazahstanu.

Radionica pod nazivom „People and Culture in QA Agencies” bavila se različitim temama u vezi sa upravljanjem ljudskih resursa i karijernim razvojem (staff development), počev od opštih, strateških pitanja, pa sve do konkretnih primera dobre prakse o tome kako podržati zaposlene i stvoriti produktivno i prijatno radno okruženje u agencijama nadležnim za visoko obrazovanje. Tokom radionice, bivša predsednica INQAAHE, zamenica direktora EQAR i dva člana CEENQA zajednice osvrnuli su se na fundamentalne vrednosti visokog obrazovanja, spojivši ih sa perspektivama ESG-a, ljudskim resursima i procesima za interno obezbeđenje kvaliteta. Usledila je panel diskusija tokom koje se raspravljalo o posledicama digitalizacije na ljudske resurse i mogućnostima prilagođavanja agencija za visoko obrazovanje u tom smislu.

Na Generalnoj skupštini, članovi CEENQA su odlučivali o izboru članova Odbora, kao i o članstvu pojedinih agencija. Kao punopravni član CEENQA, NAT ima pravo glasa u ovoj organizaciji, tako da je sekretar NAT-a aktivno učestvovao u radu Generalne skupštine, glasajući po tačkama dnevnog reda u ime direktora NAT-a. Nove članice Mreže postale su sledeće agencije: STAR (iz Turske), IKCA (iz Kazahstana) i HEC (iz Sirije – član u razmatranju).

Predstavnik NAT-a je tokom svog boravka u Astani imao priliku da upozna veliki broj delegata iz različitih evropskih agencija (Nemačka, Austrija, Estonija, Letonija, Litvanija, Poljska, Češka Republika, Slovačka, Mađarska, Rumunija, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Albanija, Severna Makedonija, Bugarska, Jermenija, Azerbejdžan, Gruzija, Kirgistan, Moldavija, Turska i Ukrajina), kao i međunarodnih asocijacija (ENQA, EQAR, INQAAHE i APQN – Asia-Pacific Quality Network) i da sa većinom kolega razmeni relevantna iskustva u oblasti akreditacije i visokog obrazovanja.