Održana 48. sednica KAPK

Četrdeset osma sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta održana je 17. jula 2023. godine.

Na Sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih studijskih programa:

Polje tehničko-tehnoloških nauka

1. Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija Beograd – odsek Visoka škola elektrotehnike i računarstva

  • OSS – Automatika i sistemi upravljanja vozilima, za upis 80 studenata u sedištu ustanove

2. Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija Beograd – odsek Visoka građevinsko geodetska škola

  • OSS – Geodezija-Geomatika, za upis 100 studenata u sedištu ustanove

3. Akademija strukovnih studija Šumadija – Odsek Trstenik

  • OSS – Drumski saobraćaj i transport, za upis 80 studenata u sedištu ustanove
  • OSS – Proizvodno-privredno mašinstvo, za upis 40 studenata u sedištu ustanove

1. Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, Beograd

  • MAS – Integralni urbanizam, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 32 studenta u sedištu ustanove

IMT studije

1. Univerzitet u Novom Sadu – Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin

  • MAS – Informatika, tehnika i tehnologija u obrazovanju, za upis 32 studenta u sedištu ustanove

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.