Одржана 48. седница КАПК

Четрдесет осма седница Комисије за акредитацију и проверу квалитета одржана је 17. јула 2023. године.

На Седници, Комисија за акредитацију и проверу квалитета донела је одлуке о акредитацији следећих студијских програма:

Поље техничко-технолошких наука

1. Академија техничко-уметничких струковних студија Београд – одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

  • ОСС – Аутоматика и системи управљања возилима, за упис 80 студената у седишту установе

2. Академија техничко-уметничких струковних студија Београд – одсек Висока грађевинско геодетска школа

  • ОСС – Геодезија-Геоматика, за упис 100 студената у седишту установе

3. Академија струковних студија Шумадија – Одсек Трстеник

  • ОСС – Друмски саобраћај и транспорт, за упис 80 студената у седишту установе
  • ОСС – Производно-привредно машинство, за упис 40 студената у седишту установе

1. Универзитет у Београду – Архитектонски факултет, Београд

  • МАС – Интегрални урбанизам, за извођење на српском и енглеском језику, за упис 32 студента у седишту установе

ИМТ студије

1. Универзитет у Новом Саду – Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин

  • МАС – Информатика, техника и технологија у образовању, за упис 32 студента у седишту установе

Напомена: У циљу издавања уверења о акредитацији, високошколска установа мора електронским путем на адресу office@nat.rs да поднесе захтев за издавање рачуна за плаћање накнаде за издавање уверења о акредитацији или да достави доказ о уплати накнаде за издавање уверења о акредитацији.