Одржана 47. седница КАПК

Четрдесет седма седница Комисије за акредитацију и проверу квалитета одржана је 11. јула 2023. године.

На Седници, Комисија за акредитацију и проверу квалитета донела је одлуке о акредитацији следећих студијских програма:

Поље друштвено-хуманистичких наука

1. Академија струковних студија Јужна Србија – Одсек Висока пословна школа Лесковац

  • ОСС – Финансије, рачуноводство и банкарство, за упис 55 студената у седишту установе

Поље техничко-технолошких наука

1. Универзитет Привредна академија у Новом Саду – Факултет за економију и инжењерски менаџмент, Нови Сад

  • ОАС – Еколошко инжењерство, за упис 50 студената у седишту установе

Напомена: У циљу издавања уверења о акредитацији, високошколска установа мора електронским путем на адресу office@nat.rs да поднесе захтев за издавање рачуна за плаћање накнаде за издавање уверења о акредитацији или да достави доказ о уплати накнаде за издавање уверења о акредитацији.