Radna poseta Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine (HEA)

V. d. direktora NAT-a prof. dr Ana Šijački i sekretar NAT-a Janko Balšić posetili su Agenciju za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine (HEA) 26. aprila 2024. godine u Banjaluci.

Direktor HEA prof. dr Enes Hašić je sa svojim saradnicima srdačno ugostio predstavnike NAT-a i upoznao ih sa postojećim procedurama akreditacije u Bosni i Hercegovini, kao i brojnim izazovima sa kojima se ova agencija suočava.

Delegati NAT-a i HEA razmenili su iskustva u oblasti obezbeđenja kvaliteta u visokom obrazovanju i istakli potrebu dalje saradnje i umrežavanja agencija sa prostora Zapadnog Balkana.

Poseban deo radne posete bio je posvećen zajedničkim aktivnostima obeju agencija kao učesnicama projekta SEQA-ESG2, kojim koordinira ENQA.

Tokom sastanka razmatrani su i drugi modeli bilateralne saradnje, a posebno u kontekstu razmene stručnjaka (recenzenata).