NAT na XII dvomesečnom sastanku CEENQA, 20. jul 2022. godine

Sekretar NAT-a Janko Balšić predstavljao je NAT na XII dvomesečnom sastanku CEENQA (Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education – Mreža agencija za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju Centralne i Istočne Evrope) održanom dana 20. jula 2022. godine putem elektronske platforme „ZOOM”.

CEENQA već dve godine organizuje dvomesečne onlajn sastanke svojih punopravnih članova, čija je svrha da osnaže međusobnu saradnju i razmenu iskustava između nacionalnih agencija nadležnih za obezbeđenje kvaliteta visokog obrazovanja. Dvomesečni sastanci pružaju mogućnost da se članovi CEENQA upoznaju sa radom pojedinačnih agencija i steknu uvid u njihove aktivnosti i učešće u različitim inicijativama i projektima koji mogu biti od značaja za druge agencije širom Centralne i Istočne Evrope.

Na XII dvomesečnom sastanku CEENQA, naš sekretar je u okviru petnaestominutnog izlaganja govorio o visokom obrazovanju u Srbiji, posebno istakavši rad i organizaciju NAT-a, aktivnosti i projekte u kojima NAT učestvuje, kao i izazove sa kojima se NAT trenutno suočava.